Nabídka

Terapeutická jóga

Během lekcí se postupně naučíte provádět jógové pozice anatomicky správně. Cvičení může v zásadě pomoci se všemi problémy, které mohou být pozitivně ovlivněny protahováním, posilováním a cvičením. Patří mezi ně zejména ortopedické problémy, jako je chronické přetížení vazů, šlach a svalů, chronické degenerativní onemocnění páteře a deformace lehčího stupně, jako například skolióza, ploché nohy nebo hallux. Velmi užitečné může být také při artróze, zejména kolena nebo kyčle. Časté cvičení má pozitivní vliv na hormonální systém, uvolňuje vnitřní energetické dráhy.

Cvičení vychází z hathajógy, je klidné, jemné a neobsahuje náročné dynamické přechody. V hodinách se snažíme o propojení poznatků vývojové kineziologie (postupné nalézání vrozeného vzpřimovacího programu, využívání spolupráce svalových řetězců) a klasického jógového cvičení.

Snažím se, aby všichni, kdo chtějí, porozuměli základům. Bez postupného nalézání vnitřních opor, pochopení principu pohybu, zapojení mysli, koncentrace a koordinace svalů, budeme v ásanách vždycky „plavat“, „chytat“ rovnováhu „ze vzduchu“, budeme pokrouceni a nebudeme napřímeni. A bez napřímení páteře zase nemůže dojít k proudění prány. Pokud najdeme ve svém vlastním těle vnitřní opory, pochopíme, proč se hýbeme, jak se hýbeme a můžeme naše léty získané pohybové stereotypy poopravit a tím se třeba zbavit některých neduhů, které nás trápí. Na lekcích se (doufám) všichni cítíme příjemně, uvolněně a společně (i když každý zvlášť) necháváme jednoduché pozice, aby se staly.
Jóga přináší do našeho života klid, působí rehabilitačně a při pravidelném opakování pozic napravuje držení těla.

Semináře Ájurvédy

Semináře se konají nepravidelně. Provází jimi B.Sc.(Hons) Ayurveda Petr Pleticha.

Tradiční ájurvédská moudrost a znalost tajemství života jsou předávány zasvěcenými učiteli z generace na generaci jako forma služby všem těm, kteří hledají vnitřní uvědomění neoddělitelné integrity fyzické a duchovní existence člověka. Na základě takového porozumění se náš život stává bohatší a srozumitelnější. Pokud lépe porozumíme sami sobě, potom lépe porozumíme ostatním lidem a světu kolem nás. Odhalíme tak jednoduchost, krásu a vnitřní proud života, který přináší do našich každodenních aktivit více radosti, harmonie a jistoty. Přijďte si poslechnout přednášku o harmonii a zdraví.